Formulár na odstúpenie od zmluvy (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar.

Adresa na zaslanie tovaru:

Natex Nabytok, Mierová 3, 077 01 Kráľovský Chlmec

Pre rýchlejšie vybavenie vašej žiadosti nás môžete kontaktovať Pevná linka: 0566285100

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text