Személyes adatok feldolgozása és tanácsadás

Adatvédelmi irányelvek

 

I. Alapvető rendelkezések

A személyi adatok üzemeltetője a § 5 betű. o.). 18/2018 Zz a személyes adatok védelméről szóló módosított törvény (a továbbiakban: törvény) az Ing. Štefan Petrek - NATEX Kráľovský Chlmec. Cégjegyzékszám: 35481854 székhellyel 077 01 Kráľovský Chlmec, Hlavná 117. (továbbiakban: az üzemeltető).
Az üzemeltető elérhetőségei:
cím: 077 01 Kráľovský Chlmec, Mierova 3

e-mail: natexkralovskychlmec@gmail.com

telefón: 0566285100

A személyes adatok minden azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó információt jelentenek; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy adott azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, lokalizációs adatokkal, hálózati azonosítóval vagy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.
Az üzemeltető nem nevezte ki a személyes adatok védelméért felelős személyt.

 

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái
Az üzemeltető az Ön által megadott személyes adatokat vagy a megrendelőtől kapott személyes adatokat kezeli.
Az üzemeltető feldolgozza az Ön azonosítását, elérhetőségét és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

III. A személyes adatok feldolgozásának jogos indoka és célja

A személyes adatok feldolgozásának legitim oka:
Ön és az üzemeltető között a 13. §. 1 pont. b) A törvény,
az üzemeltető jogos érdeke a közvetlen marketing (különösen az üzleti hirdetmények és hírlevelek küldésére) a 13. §. 1 pont. f) A törvény,
Engedélyezés a feldolgozáshoz a közvetlen értékesítés céljából (különösen üzleti hirdetmények és hírlevelek küldéséhez) a 13. szakasz szerint 1 pont. a) az árut vagy szolgáltatási megrendelés hiányában.

A személyes adatok feldolgozásának célja
az Ön rendelete és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; (személyes név, cím, kapcsolat) a személyes adatok átadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez nélkülözhetetlen követelmény, személyes adatok rendelkezésre bocsátása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy az üzemeltető általi teljesítés, üzleti hirdetmények küldésére és más marketing tevékenység végzésére.
Az üzemeltető részéről a törvény 28. §-a szerinti automatikus döntés születik. Ön beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz.

 

IV. A személyes adatok megőrzésének ideje

Az üzemeltető személyes adatokat tart fenn az Ön és az Üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a szerződéses kapcsolatokra vonatkozó jogokra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
addig, amíg a személyes adatok feldolgozás céljából való engedélyezése visszavonásra kerül, legfeljebb 3 évig, ha a személyes adatokat beleegyezéssel feldolgozzák.
Miután a személyes adatok megőrzési ideje lejárt, az üzemeltető törli a személyes adatokat.

 

V. A személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei magánszemélyek
Hozzájárulás az áruk / szolgáltatások értékesítéséhez / a szerződés szerinti kifizetésekhez,
e-bolt szolgáltatásokat és egyéb szolgáltatásokat nyújtó e-shop működésével kapcsolatban,
marketing szolgáltatások nyújtása,az adózási dokumentumoknak a szerződéssel és az általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal történő elszámolása céljából:
- név és vezetéknév, cím,
- postai cím,
- számlázási cím,
- e-mail cím,
- telefonos kapcsolat,
- banki adatok,
- az adminisztrátor teljesítményével kapcsolatos információk.
Az üzemeltető nem szándékozik feltölteni személyes adatait egy harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezethez.

 

VI. Az önök jogai

A törvényben meghatározott feltételek mellett Ön rendelkezik
a törvény 21. cikkével összhangban a személyes adataihoz való hozzáférés joga,
a személyes adatok javításának joga a törvény 22. §-a alapján, vagy a törvény 24. §-a szerinti feldolgozás korlátozása,
a személyes adatok törlési joga a törvény 23. §-a alapján,
a törvény 27. §-a szerinti kifogásolási jog,
a törvény 26. §-a szerinti adatok hordozhatóságára vonatkozó jog,
a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga, írásban vagy elektronikus úton az üzemeltető címéhez vagy e-mail címéhez, III.
Ezenfelül jogában áll panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy a magánéletét megsértették.

 

VII. Adatvédelmi irányelvek

Az üzemeltető kijelenti, hogy minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztosítására.
Az üzemeltető technikai intézkedéseket tett az adattárházak (felhasználónév, jelszó, vírusölő és tűzfal) és a személyes adat tárolására papír formában (zárt helyiségben).
Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatok csak az erre jogosult személyhez férhetnek hozzá.

 

VIII. Végleges rendelkezések

Az on-line rendelési űrlapról történő megrendeléssel Ön tudomásul veszi, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
Pridajte e-mailovú adresu a prihláste sa na webovú stránku. Megerősítve a beleegyezését, elisméri, hogy tudatában van a / vagy ismeri az adatvédelmi irányelvet, a teljes egészében elfogadja.
Az üzemeltető jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az adatvédelmi irányelv új változata megjelenik a honlapján, a ezzel egyidejűleg elküldi feltételek, ktoré si prečítali a zverejnili e-mailové adresy.

 

Ezek a ďalší 2018. május 25-én lépnek hatályba.

A termék felkerült a kívánságlistára
A termék hozzáadva az összehasonlításhoz.